Logo

Výnimka na skorší lov VNK a Šírava


17. 01. 2016, autor: Admin

Na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina (ďalej len „SRZ Rada“) o povolenie výnimky zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „výnimka“ a „zákon“) na vybraných revíroch v obhospodarovaní Rady SRZ, Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva povolilo rozhodnutím č. 7606/2015-6.1 z 27.novembra 2015, účinným k 15. máju 2016, platným od 15. mája v rokoch 2016 a 2017, podľa § 39 písm. r) zákona užívateľovi SRZ Rada výnimku vo vymedzenej časti rybárskeho revíru č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a v revíri č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava.

Lov kapra rybničného a zároveň ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany je v týchto rybárskych revíroch povolený od 15. mája v rokoch 2016 a 2017. Na VN Zemplínska Šírava (revír s režimom „Chyť a pusť“) je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.

http://www.srzrada.sk/aktuality/vynimka-na-skorsi-lov-kapra-vn-kralova-a-vn-zemplinska-sirava/

Nie je možne pridať nový príspevok, pretože nie ste prihlásený
Zatiaľ nikto neuverejnil príspevok.