Logo

Svetový deň rybárstva


27. 06. 2016, autor: SDR

Prvý raz sa tak stalo v roku 1985. Rybárstvo sa radí medzi najmasovejšie formy trávenia voľného času. 

Delegáti Svetovej konferencie o regulácii a rozvoji rybárstva v roku 1984 v Ríme rozhodli, že Svetový deň rybárstva a aktivity s ním súvisiace sa budú sláviť 27. júna.
 
Slovenský rybársky zväz (SRZ) spravidla neorganizoval špeciálne oslavy v spojitosti so Svetovým dňom rybárstva. Každých päť rokov SRZ oslavuje vlastné založenie.

V Bratislave sa 21. novembra 1926 konalo ustanovujúce valné zhromaždenie rybárskych spolkov a družstiev zo Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia rybárskych spolkov z Turčianskeho sv. Martina, Dolného Kubína, Žiliny, Liptovského sv. Jána, Piešťan, Prievidze, Nových Zámkov, Trenčína, Holíča, Bratislavy, Užhorodu a ďalších miest. 

Pricestovali aj zástupcovia českej Únie rybárskych spolkov a Moravského rybárskeho zväzu. Delegáti jednomyseľne založili dobrovoľnú rybársku organizáciu s celoslovenskou pôsobnosťou s názvom Zväz rybárskych spolkov na Slovensku a schválili aj jeho stanovy. Sídlom zväzu sa stala Bratislava a podľa odhadov mal vtedy približne 3000 členov.

K najvýznamnejším medzníkom vývoja zväzu a športového rybárstva na Slovensku sa radí rok 1952, keď bol schválený zákon o rybárstve. Priniesol dôležité a rozhodujúce ustanovenia, ako i to, že rybárske právo patrí štátu, jeho výkon je bezplatný a prednostné vykonávanie rybárskeho práva patrí zväzu a jeho organizačným zložkám.

Ďalšia právna úprava z roku 1963 o rybárstve a jeho vykonávajúca vyhláška platili až do roku 2002, keď sa prijala legislatívna úprava číslo 139.

Rok 1989 priniesol politické zmeny, ktoré sa odrazili aj v zväze. Preto sa v roku 1990 uskutočnil mimoriadny zjazd, na ktorom účastníci prijali nové stanovy v súlade s novým zákonom o združovaní občanov. Organizačným zložkám sa pridelila právna subjektivita, delegáti schválili novú organizačnú štruktúru aj zmenu názvu na Slovenský rybársky zväz.

Po osamostatnení Slovenska sa SRZ stal nástupníckym členom Medzinárodnej konfederácie športového rybárstva so sídlom v Ríme.

V roku 1996 sa SRZ stal spoluzakladateľom Európskej rybárskej aliancie so sídlom v Bruseli.

(TASR)
Nie je možne pridať nový príspevok, pretože nie ste prihlásený
Zatiaľ nikto neuverejnil príspevok.