Logo
  1. diskusia > 
  2. Revíry > 
  3. Balaton
  4.  | diskusia

Balaton

Diskusia o najvacsom Madarskom jazere, z ktoreho pochadza svetovy rekord kapra.

Balaton (historický slovenský názov Blatenské jazero; maď. Balaton, nem. Plattensee) je najväčšie jazero v strednej Európe. Nachádza sa v Maďarsku. Jeho hladina sa nachádza 104 metrov nad morom. Najväčšia hĺbka je 11 metrov. Rozloha je 591 km². Keďže Maďarsko je bez prístupu k moru, niekedy sa mu hovorí „maďarské more“, čo je v podstate aj pravda - je to posledný zvyšok treťohorného mora Tethys v Európe. Rieka Zala je jeho najväčším prítokom. Plytká voda jazera sa na slnku ľahko zohreje, preto maximálna teplota vody môže byť v lete až 28-29 stupňov. Balaton v zime väčšinou zamrzne, hrúbka ľadu dosahuje často až 20–30 cm.

autor témy: Revíry - Rockie
téma založená: 11. 10. 2016
Nie je možne pridať nový príspevok, alebo úlovok pretože nie ste prihlásený
Rockie > 11. 10. 2016 10:21
PRAVIDLA RYBOLOVU NA BALATONU

Na všech vodních plochách, které spadají pod platnost oblastního lístku. Na Balatonu a na jeho vodním systému je oprávněn na hospodaření s rybami společnost Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.). Rybáři na Balatonu kromě právních předpisů musí poznat a musí dodržovat i předpisy aktuálně platných Pravidel rybolovu na Balatonu, které jsou v některých otázkách přísnější, než platné právní předpisy.

Nedostatečná znalost pravidel nezbavuje zpod jejich důsledků.

Naše pravidla se snaží napomáhat skutečnému cíli rybolovu: fair play lovení ryb, šetrné zacházení s chycenou rybou, kulturní trávení volného času, zdravý odpočinek.

Kromě výše uvedených jsme se snažili o to, abychom vytvořili takový systém pravidel, které se snaží poskytnout řešení na často kladené problémy rybářů na Balatonu, které se snaží ochránit stav ryb v Balatonu a které v co nejmenší míře omezují čestného, fair play rybáře.

Věříme tomu, že níže uvedená pravidla slouží dlouhodobým zájmům stavu ryb v Balatonu a tím i zájem rybářů.

1. Rybář je povinen před lovem ryb seznámit se a během lovu ryb dodržovat nařízení zákona č. CII. z roku 2013., nařízení 133/2013. (XII. 29.) VM a nařízení Pravidel rybolovu na Balatonu.

2. V případě porušení zákona č. CII. z roku 2013., nařízení 133/2013. (XII. 29.) VM se oblastní lístek v každém případě ruší, ale může se zrušit i v případě porušení nařízení Pravidel rybolovu na Balatonu.

3. V případě výrazného nebo opakovaného porušení pravidel je možné rybáři, který porušil pravidla, zakázat nákup balatonského rybářského lístku na delší dobu. V tomto případě může rybář po uplynutí zákazu získat znovu balatonského rybářský lístek pouze v centrále BHNpZrt. o porušeních pravidel a sankcí, které je možné v takových případech uložit, se můžete informovat na internetových stránkách naší Společnosti.

4. Koupením oblastního rybářského lístku majitel bere na vědomí, že v případě podezření o páchání přestupku může být během plnění úkolů hlídání ryb a ochrany ryb vyhotovena prostřednictvím k tomu oprávněné osoby fotografie, pohyblivý obraz nebo zvukový záznam. S nahrávkami vyhotovenými v rámci kontroly zacházíme v souladu se zákonnými předpisy.

5. V období od 1. března do 31. března je na místě rybolovu a v člunu ZAKÁZÁNO držet návnadovou rybu, kusy ryby, umělou návnadu, je ZAKÁZÁNO s nimi lovit, dále je ZAKÁZÁNO ponechat si ryby, jako jsou bolen, štika, sumec, candát východní, okoun, candát!

6. V období od 1. dubna do 30. dubna je povolen rybolov pouze z břehu.

V tomto období je ZAKÁZÁNO lovit ryby z vodních plavidel (plachetnice, člun, atd.), z vodního sportovního náčiní (kajak, kánoe, atd.), jakož i z koupacího náčiní! Zpod tohoto pravidla tvoří výjimku následující dva úseky břehů, kde je povolen rybolov výhradně v pásmu maximálně 50 metrů, počítáno od okraje třtiny u břehu (v člunu a na molu je ZAKÁZÁNO držet návnadovou rybu, kusy ryby, umělou návnadu, je ZAKÁZÁNO s nimi lovit, dále je ZAKÁZÁNO ponechat si ryby, jako jsou bolen, štika, sumec, candát východní, okoun, candát!), v době od 06:00 do 19:00.

Data označují vyplavení se, jakož i zpětný příchod do přístavu!

Kromě těchto dvou pobřežních pásů je ve vodních plavidlech, provozovaných na Balatonu ZAKÁZÁNO držet náčiní používané k rybolovu!

Vodní stanoviště, které nedisponují s vchodem z pobřeží, je povoleno k nim přiblížit se kromě výše uvedených dvou pobřežních úseků jen přebroděním se ve vodě.

Pobřežní úseky s možností rybolovu:

o Na severním břehu východní kotliny Balatonu: V Balatonkenese a od vstupu do přístavu Peremartoni HE (47 ° 02'21,5 "N; 18 ° 04'15,9" E) až po ústí Aszófői-séd v Balatonfüred (46 ° 55'55,4 "N; 17 ° 51'36,1 "E); o

Na severním břehu střední a západní kotliny Balatonu:

V Örvényes od vchodu do přístavu Bozsai HE (46 ° 54'39,6 "N; 17 ° 49'45,2" E) až po hraniční bod ve vzdálenosti 150 metrů na jih od přístavu sdružení Kőolajipari Sporthorgász Egyesület v Keszthely (46 ° 43'24,3 "N; 17 ° 14'48,2" E).

7. V období od 1. listopadu do 31. března je z vodního plavidla (plachetnice, člun, atd.) povoleno lovit pouze v době mezi 6:00 a 22:00, noční rybolov je ZAKÁZÁN!

Pobřežního rybolovu se toto omezení netýká.

8. Dospělý rybář může za jeden den ulovit maximálně 5 ks ryb, na které se vztahuje omezení počtu kusů, z nich může do jednoho druhu příslušet maximálně 3 ks, ale ani z jednoho druhu nesmí ulovit množství spolu nad 10 kg. Pokud s jednou rybou překročí hranici 10 kg, může si ji ponechat, ale na ten druh ryb na ten den musí skončit s rybolovem. Z ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů, může denně ulovit 10 kg.

9. Mládežnický rybář může za jeden den ulovit maximálně 3 ks ryb, na které se vztahuje omezení počtu kusů, z nich může do jednoho druhu příslušet maximálně 2 ks, ale ani z jednoho druhu nesmí ulovit množství spolu nad 10 kg.

Pokud s jednou rybou překročí hranici 10 kg, může si ji ponechat, ale na ten druh ryb na ten den musí skončit s rybolovem. Z ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů, může denně ulovit 5 kg.

10. Dětský rybář může lovit jedním rybářským náčiním, s libovolnou metodou (položením, na plavanou, přívlač, atd.) Z druhů ryb, na které se vztahuje omezení počtu kusů, může denně ulovit 1 ks, z ryb, na které se nevztahuje omezení počtu kusů denně 3 kg.

11. Dospělý rybář s ročním rybářským lístkem si může během roku ponechat spolu 100 ks, mládežnický rybář spolu 50 ks, dětský rybář celkem 20 ks ryb, na které se vztahuje omezení počtu kusů. Při dosažení limitu je možnost nákupu nového oblastního rybářského lístku.

12. S 24 hodinovým oblastním rybářským lístkem je možné ulovit spolu počet kusů, které určuje zákon na jeden den!

13. Se 72 hodinovým oblastním lístkem je možné ulovit spolu počet kusů, které určuje zákon na tři dny, podle denního limitu, který určuje zákon.

14. Na základě plavebních pravidel se smí lovit ryby z malých lodí nebo z vodních plavidel patřících do vyšší kategorie (které disponují s evidenčním číslem) výhradně za držení oblastního rybářského lístku! Rybář, který disponuje s ročním břehovým rybářským lístkem má možnost dokoupit si doplňující obecný denní oblastní rybářský lístek.

15. Odlišně od rozměrových limitů, které jsou uvedeny v nařízení č. 133/2013. (XII. 29.) VM jsou v případě níže uvedených druhů platné následující rozměrové omezení: kapr: 35 cm, candát: 35 cm, bolen: 45 cm, štika: 45 cm. Sumec je ve svém zákazovém období chráněn nezávisle od svých rozměrů!

16. Je ZAKÁZÁNO ponechat si kapra, který je od špičky nosu po začátek ocasové ploutve větší než 80 cm! Takového kapra je rybář povinen (po případném rychlém focení) neprodleně a šetrně pustit zpět.

17. Z candátů, které jsou od špičky nosu po začátek ocasové ploutve větší než 70 cm, je možné denně ponechat si 1 ks.

Dalšího candáta, který je větší než 70 cm je rybář povinen (po případném rychlém pořízení se) neprodleně a šetrně pustit zpět.

18. Nejmenší rozměry okouna jsou 15 cm, z nichž je možné denně ponechat si 2 kg. (Okoun se do ročního 100 ks limitu nezapočítá, ale do 10 kg denních individuálních ryb ano.)

19. Je ZAKÁZÁNO ponechat si mník, ulovený v Balatonu a jeho vodních systémech!

20. V případě lovu ryb s živou nebo mrtvou návnadovou rybou je povoleno používat háček s jedním ramenem! Při takové metodě lovu ryb je v zájmu ochrany ryb pod mírou používání háčků se dvěma nebo třemi rameny ZAKÁZANÉ!

21. V Malém Balatonu je možné denně ulovit 1 ks dravých ryb na které se vztahuje omezení počtu kusů (bolen, štika, sumec, candát východní, candát).

22. Návleč je možné pouze s jednou udicí drženou v rukou.

23. Rybu, na kterou se vztahuje omezení počtu kusů, ulovenou podle pravidel, kterou hodlá rybář vzít s sebou, je povinen ještě na břehu rychlé a šetrně usmrtit, přeprava těchto živých ryb je ZAKÁZÁN!

24. Ulovenou rybu, která byla umístěna do podběráku, síťky, atd. je zakázáno vyměnit. Rybu, kterou chcete pustit zpět, je třeba v co nejkrásnějším době pustit zpět po ulovení.

25. Prodej, výměna obchodního typu rybářského úlovku je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

26. Rybí úlovek rybář na břehu nemůže darovat a rybu, kterou si hodlá ponechat, může skladovat výhradně ve svém vlastním náčiní na přechovávání ryb (podběrák, síťka, atd.)!

27. Rybářskou metodu na přívlač, nanášením je možné používat pouze za držení obecného ročního oblastního rybářského lístku nebo oblastního rybářského lístku na určité období, za uvedení metody podle zvláštní kapitoly, které si můžete přečíst jako přílohu výše uvedených lístků na naší internetové stránce www.balatonihal.hu/behuzoshorgaszat).

Porušení těchto pravidel je považováno za porušení Pravidel rybolovu!

Za vlečení, nanášení se považuje ta metoda lovu ryb, v rámci níž rybář náčiní dopraví na místo rybolovu pomocí nástroje (např. člun, loď na krmení, jiné povolené plavidlo), nebo bez nahazování, broděním se ve vodě, plaváním. Také se považuje za vlečení lovení ryb broděním se do vody a následným nahazováním náčiní, dokud je průměrná hladina vody v Balatonu nad 80 cm

28. Ponechat nahozenou udici bez dozoru, respektive dozor ponechat na jiného je také ZAKÁZÁNO!

Za střeženou výbavu, pod dozorem se považuje v následujících případech:

a) rybář se nachází v okruhu 50 m svého náčiní a okamžitou reakcí na hlásič záběru může začít s únavou ryby;

b) rybář se nachází na vodě, jeho úkolem je únava ryby, její pouštění zpět, krmení rybářského místa, nebo (v případě lístku, který k tomu opravňuje) vlečení náčiní.

29. V den vypouštění ryb je ve vzdálenosti 200 m od vypouštění ZAKÁZÁNO lovení ryb!

30. V noci a za omezených podmínek viditelnosti je povinné osvětlení rybářského místa a stojícího vodního plavidla, používaného na lov ryb, způsobem viditelným z každé strany.

31. Je zakázání ničení, odstraňování vodního rostlinstva a rostlinstva na břehu, rozebrání, poškozování staveb, které slouží na ochranu břehu.

32. Rybářský úlovek je ZAKÁZÁNO zpracovat až do ukončení rybolovu na rybářském místě a vodním plavidlu!

33. Na znečištěném, odpadkovém rybářském místě je zakázáno začít nebo pokračovat s lovem ryb. Po ukončení rybolovu je třeba rybářské místo ponechat čisté.

34. Je zakázáno vytvořit obsazené místo, výjimku tvoří vodní pozice s povolením.

Pravidla rybolovu nabyly právní moci dne 4. ledna 2016.

Rozměrové limity a zákazové období na Balatonu

Název druhu ryb Zákazové období Rozměrový limitŠtika 2. únor - 31. březen 45 cmNázev druhu ryb Zákazové období Rozměrový limit

Štika 2. únor - 31. březen 45 cm

Bolen 2. březen - 30. duben 45 cm

Candát obecný 2. březen - 30. duben 35 cm

(nad 70 cm je možné ponechat si denně 1 ks)

Candát východní 2. březen - 30. červen 25 cm

Okoun 2. březen - 30. duben 15 cm

(je možné ponechat si denně 2 kg)

Jelec 15. duben - 29. květen 25 cm

Jelec jesen 15. duben - 29. květen 20 cm

Podoustev říční 5. duben - 29. květen 20 cm

Ostrucha křivočará 15. duben - 29. květen 20 cm

Ostroretka 15. duben - 29. květen 20 cm

Parma 15. duben - 29. květen 40 cm

Kapr 4. květen - 29. květen 35 cm + 80 cm

(na kapr se vztahuje i horní hranice rozměrů 80 cm!)

Lín 4. květen - 15. červen 25 cm

Sumec 4. květen - 15. červen 60 cm

(Zákazové období sumce se vztahuje na všechny míry!!!)

Pstruh obecný 1. října - 31. březen 22 cm

len 2. březen - 30. duben 45 cm

Candát obecný 2. březen - 30. duben 35 cm

(nad 70 cm je možné ponechat si denně 1 ks)

Candát východní 2. březen - 30. červen 25 cm

Okoun 2. březen - 30. duben 15 cm

(je možné ponechat si denně 2 kg)

Jelec 15. duben - 29. květen 25 cm

Jelec jesen 15. duben - 29. květen 20 cm

Podoustev říční 5. duben - 29. květen 20 cm

Ostrucha křivočará 15. duben - 29. květen 20 cm

Ostroretka 15. duben - 29. květen 20 cm

Parma 15. duben - 29. květen 40 cm

Kapr 4. květen - 29. květen 35 cm + 80 cm

(na kapr se vztahuje i horní hranice rozměrů 80 cm!)

Lín 4. květen - 15. červen 25 cm

Sumec 4. květen - 15. červen 60 cm

(Zákazové období sumce se vztahuje na všechny míry!!!)

Pstruh obecný 1. října - 31. březen 22 cm

Mník jednovousý - je zakázáno ponechat si ho během celého roku!

Míry vyznačené kurzívou jsou odlišné od státní regulace!

Délka ryby je vzdálenost měřená od špičky nosu po začátek ocasní ploutve.

Zákazové období se začínají od nuly hodiny prvního dne a končí v poslední den o dvacáté čtvrté hodině.

Pokud první den spadá na sobotu nebo den pracovního klidu, zákaz vstoupí v platnost v první následující pracovní den.
Nové príspevky v diskusiách


Najnovšie pridané diskusné témy

Dávame do pozornosti

Zemplínsky kapor Neoficiálne majstrovstvá Slovenska v love kaprov. Zemplínsky kapor patrí medzi najprestižnejšie preteky na Slovensku a ich víťaz za zaradí medzi nesmrteľných :)