Logo

VN Orava (3-5530-1-1)

Celozväzová voda

Číslo revíru:

3-5530-1-1

Popis: Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Na vyznačených častiach rybárskeho revíru platí z dôvodu vyhlásaného chráneného areálu 4. stupeň ochrany, kde platia v zmysle § 15 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny niektoré zákazy.

1) Zákaz stanovať, bivakovať, táboriť a zakladať oheň s výnimkou vyhradených miest na stanovenie a bivakovanie v lokalitách Bobrovského špicu a Lišťáku od 1.7. do 31. 8. - lokalita č. 1 (viď. mapka na obálke). Vyhradené miesta budú v teréne vyznačené informačnými tabuľami a to len za účelom výkonu rybárskeho práva.

2) Zákaz vjazdu motorovými vozidlami, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom.

3) Zákaz vchádzať a stáť vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č. 3 (viď. mapka). 4) Zákaz vchádzať a stáť akýmkoľvek plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č.

4 (viď. mapka) v okruhu 50 m od brehov Vtáčieho ostrova. V lokalite č. 4 je povolené zavážanie a zanášanie rybárskych nástrah od 1.6. do 30.9. a lov prívlačou z člna od 15.9. do 31.12., a to len na vesliciach alebo člnoch s elektromotorom."
Rozloha (ha): 3400
Organizácia: Rada SRZ
Okres: Dolný Kubín
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprové vody
Dátum poslednej zmeny 07.03.2007

autor témy: Revíry - Admin
téma založená: 8. 01. 2013
Nie je možne pridať nový príspevok, alebo úlovok pretože nie ste prihlásený
Čeko > 10. 01. 2013 02:30 číslo úlovku: 94.
Revíry, VN Orava (3-5530-1-1)

Revíry / VN Orava (3-5530-1-1)
príchuť: Jahoda

váha: 10.5 kg dátum chytenia: neuvedené
dĺžka: neuvedené miesto chytenia: neuvedené

popis: neuvedené