Logo

VN Domaša (4-3330-1-1)

Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Rozloha (ha): 1422

 

Popis: Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť.
Rozloha (ha): 1422
Organizácia: RADA SRZ
Okres: Vranov
Miera: podľa stanov
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprové vody

autor témy: Revíry - Admin
téma založená: 13. 02. 2013
Nie je možne pridať nový príspevok, alebo úlovok pretože nie ste prihlásený
Richard > 15. 08. 2014 11:20 číslo úlovku: 796.
Revíry, VN Domaša (4-3330-1-1)

Revíry / VN Domaša (4-3330-1-1)
príchuť: neuvedené

váha: neuvedené dátum chytenia: neuvedené
dĺžka: neuvedené miesto chytenia: neuvedené

popis: Jeden z pred týždňa na food signal