Logo

MO SRZ Bratislava II. (SK)

Diskusia členov MO SRZ Bratislava II.

Mestskú organizáciu SRZ riadi Mestský výbor SRZ Bratislava II v intenciách stanov SRZ a príslušných organizačných smerníc. Najvyšším orgánom medzi konferenciami MsO (každé 4 roky) je Výbor MsO, ktorý rozpracováva plán hlavných úloh podľa potrieb organizácie a jej vnútroorganizačných zložiek. Predsedníctvo MsO, ako aj výbor, zasadá pravidelne 1 - krát mesačne. Na zasadnutiach sa stanovujú detailne krátkodobé úlohy pre jednotlivé sekcie, členov výboru, miestne odbočky, pomocou ktorých sa realizujú schválené prijaté opatrenia a uznesenia.

Základné údaje:

Mestská organizácia SRZ Bratislava II
Sídlo organizácie: Trenčianska ul. č. 30, 821 09
Telefón, fax: 02/534 149 22
Mobil: sekretariát MsO SRZ BA II.- 0905 500213

Mailová adresa : msosrzba2@gmail.com
Web. stránky: www.srzba2.sk

 

autor témy: SRZ - organizácie - Admin
téma založená: 19. 01. 2015
Nie je možne pridať nový príspevok, alebo úlovok pretože nie ste prihlásený
Zatiaľ nikto neuverejnil príspevok.